4/B Sözleşmeli Personel İlanı Hakkında Düzeltme

22.11.2018 tarih ve 30603 sayılı Resmi Gazetede 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (b) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca yayımlanan ilanımızdaki 2 ve 5 numaralı ilanlarımız ekte gösterildiği şekilde düzeltilmiş olup 29.11.2018 tarih ve 30610 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Duyuru ekine erişmek için tıklayınız.

İlanın güncel halinin tam metnine erişmek için tıklayınız.