2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yemek Bursu Sonuçları Açıklanmıştır

Değerli öğrencilerimiz,

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yemek Bursu Sonuçları açıklanmıştır.

Ücretsiz yemek bursu, hafta içerisinde Üniversite öğrenci yemekhanesinde verilen öğle yemeğinden ücretsiz olarak faydalanma şeklindedir. Burslar, Yemek Bursu kazanan öğrencilerin öğrenci kimlik kartlarına otomatik olarak yüklenmiş olup, öğrenciler 11.12.2018 tarihinden itibaren faydalanmaya başlayacaklardır. Resmi tatil günleri ve hafta sonu tatillerinde bu haktan faydalanılamaz.

Ücretsiz yemek bursu hakkının sona ermesi:

Aşağıdaki durumlarda öğrencinin ücretsiz yemek bursu  kesilir ve yerine yedek adaylara puan sırasına göre burs verilir;

  1. Öğrencilik statüsünün sona ermesi,
  2. Burs alınan süre içinde uyarı cezası hariç disiplin cezası alması,
  3. Mazeretsiz üst üste iki hafta ücretsiz yemek hakkını kullanmaması,
  4. Kendi isteği ile burstan feragat etmesi,
  5. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarından süresiz çıkarma cezası alması,
  6. Asgari ücret veya üzerinde aylık geliri olan bir işte çalıştığının belirlenmesi,
  7. Cezası tecil edilenler hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunması,
  8. Herhangi bir dönemde kaydını yenilememesi.
  9. Eksik, yanlış veya yanıltıcı beyanların daha sonra tespit edilmesi durumunda, başvuru başlangıçtan itibaren geçersiz sayılır ve burs hakkını kaybeder. Başvurusu bu sebeple geçersiz sayılan öğrenci, Üniversitenin hiçbir burs imkânından yararlanamaz.
  10.  Yemek Bursunu kötüye kullanan (başkasına faydalandırma vb.) öğrencilerin bursuna son verilir.

 

Ücretsiz yemek burs listesi için tıklayınız.