Akademisyenimizin Yeni Kitabından 2’nci Baskı

 

İktisadî ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü öğretim üyelerimizden Dr. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu’nun 2018 yılının Mart ayında yayımlanan “UFRS 9 Finansal Risk Yönetiminde ve Kredi Risk Ölçümünde Yeni Bir Araç” başlıklı kitabı kısa zamanda tükenerek ikinci kez basıldı. Gazi Kitabevi tarafından basılan kitap, Ocak 2018’de başlayan yeni döneme bankaların, düzenleyici otoritelerin ve piyasa katılımcılarının, UFRS 9 kapsamında ortaya çıkan yeni yaklaşımları pratikte nasıl uygulayabileceklerini ve etkisini nasıl değerlendirebileceklerini ele alıyor. Finans profesyonellerinin sahip olması gereken yeni yöntem ve yaklaşımlar hakkında da bilgilerin yer aldığı eserde, UFRS 9 standartlarından etkilenenlerin, bununla ilgili kendi rollerine hazırlanmasına yönelik ipuçları bulunabilir.