• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ

 

• Üniversitemizin iç ve dış ortamlarda tanıtımını yapmak, diğer üniversiteler ve kuruluşlar ile işbirliğini geliştirici etkinlikler düzenlemek.
• Üniversite tarafından düzenlenen açılış, mezuniyet töreni, konferans, seminer, toplantı, şenlik vb. etkinliklerle ilgili faaliyetleri organize etmek ve duyurmak.
• Üniversitemiz birimlerinden gelen talepler doğrultusunda basın duyurularını hazırlamak ve duyuruların yapılmasını sağlamak.
• Üniversitenin tanıtım faaliyetleri kapsamında fuarlara katılmak.
• Üniversitemiz ile ilgili faaliyetlerin görüntülenmesini (fotoğraf ve kamera çekimi) sağlamak.
• Üniversiteyi tanıtıcı malzemeleri (üniversite tanıtım kitabı, öğrenci el kitabı vb.) hazırlamak.
• Resmi günler, anma ve kutlamaları gerçekleştirmek.
• Protokol uygulamalarını gerçekleştirmek.
• Üniversitemize ilişkin medya takibini yapmak ve Üniversitemize ilişkin haberleri arşivlemek, üniversitemiz internet sayfasında yayınlanmak.
• Rektörlük Makamı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.